Swalm en Roer

Onze koers

‘Met elkaar en voor elkaar’

Iedere dag verzorgen we het best mogelijke onderwijs voor onze leerlingen. Dit doen we vanuit de overtuiging dat dit alleen mogelijk is wanneer we elkaar ondersteunen, inspireren en beter maken.

Dat doen we binnen onze stichting, binnen onze scholen en in samenwerking met ouders, leerlingen en partners in onze omgeving. We doen het met elkaar, voor elkaar én met passie voor goed onderwijs.

We werken aan een samenwerkingsgerichte kwaliteitscultuur omdat die het kind het beste dient.

Onze ambitie

Een snel veranderende maatschappij vraagt ook om veranderingen in het onderwijs. Deze tijd kent veel uitdagingen voor onze leerlingen, ouders, medewerkers en partners. Dat vraagt aanpassingen, flexibiliteit en wendbaarheid. Deze veerkracht kenmerkt onze regio al eeuwen. Bij Swalm & Roer noemen we dat: ‘Roerkracht’. De kracht om op vitale wijze kansen te ontdekken en te benutten. Het doet een beroep op ons aanpassingsvermogen en pakt uitdagingen op positieve wijze aan. Met elkaar én voor elkaar. Met Roerkracht haal je het beste uit jezelf.

Onze speerpunten

We willen elk jaar onze beloftes waarmaken. De volgende vier speerpunten vormen daarom de rode draad in ons koersplan.

Onderwijs & Kwaliteit
Onze scholen formuleren ambitieuze, meetbare en merkbare doelen en leggen hierover intern en extern verantwoording af. We verbeteren ons onderwijs continu en op basis van actuele, wetenschappelijke inzichten. We onderkennen het belang van het onderzoek naar effectieve interventies voor het verbeteren van ons onderwijs. Wij zijn zichtbaar trots op de kwaliteit en resultaten van ons werk. Successen worden gevierd.

Werkgeverschap
Op onze scholen werken gekwalificeerde en gepassioneerde professionals die duurzaam werken aan ontwikkeling van hun professionaliteit. Swalm & Roer onderscheidt zich als aantrekkelijke werkgever door het faciliteren van de professionele ontwikkeling en een dynamisch HR-beleid. We zoeken steeds opnieuw naar mogelijkheden om in te spelen op de veranderende arbeidsmarkt.

“We gaan uit van elkaars kwaliteiten en willen talenten nog meer benutten.”

Partnerschap
Samen bereik je meer dan alleen. We zoeken actief de samenwerking met elkaar en met andere partners in de omgeving op. Dit vraagt om een open houding, ondernemerschap en een focus op de bredere maatschappelijke context van de school. Hierbij is een externe focus van belang. Vraagstukken kunnen niet meer alleen opgelost worden, hier moet continu de samenwerking voor worden opgezocht.

Bedrijfsvoering
Wij maken duurzame keuzes in de bedrijfsvoering en gebouwenbeheer. Deze duurzame keuzes en onze normen en waarden dragen we uit. Daarmee geven we een goed voorbeeld aan onze leerlingen.

We werken gestructureerd en met duidelijke uitgewerkte processen waardoor het voor iedereen helder is wat verwacht wordt. Hierbij liggen rollen, taken en verantwoordelijkheden vast.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?