Swalm en Roer

Contact

​​​​Stichting Swalm & Roer voor onderwijs en opvoeding ​​

Roerderweg 35
6041 NR Roermond

Tel: +31 (0)475 – 345830
E-mail: info@swalmenroer.nl

RSIN- / fiscaalnummer: 818675810
KvK nummer: 12068855
Rekeningnummer: NL96RABO0135725674

Complimenten en klachten

Complimenten en klachten
We zijn vaak geneigd om te kijken naar de dingen die beter kunnen. Natuurlijk nemen we klachten serieus en willen we blijven verbeteren. Maar bij Swalm & Roer vinden we het juist ook belangrijk om aandacht te besteden aan de zaken die wél goed gaan. Heeft u een compliment, vindt u dat een school of leerkracht iets heel goed doet? Dan horen we dat heel graag. Deel uw positieve reactie met de directeur van de school of stuur een bericht via het formulier hiernaast.

Stichting Swalm en Roer hanteert voor haar medewerkers de CAO voor primair onderwijs.
De beloning van het college van bestuur en de Raad van Toezicht is conform de Wet normering topinkomens (WNT) sector onderwijs.
In het jaarverslag wordt over het beloningsbeleid verantwoording afgelegd.
Klachten
Elke school wil een veilige omgeving bieden aan leerlingen en medewerkers, waar met elkaar gedeeld en geleerd kan worden. Toch kan het een keer mis gaan; er kan bijvoorbeeld een meningsverschil ontstaan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zijn in onderling overleg op te lossen. Bent u ergens niet tevreden over, maak dit dan zo snel mogelijk kenbaar. We zoeken graag samen met u naar een passende oplossing.

Mocht een situatie niet naar tevredenheid opgelost worden of is uw klacht ernstig, dan kan een beroep worden gedaan op onze klachtenregeling. Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag, zoals pesten, agressie, discriminatie en seksuele intimidatie, kunnen ouders/verzorgers terecht bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon of een officiële klacht indienen bij het college van bestuur van de stichting (via dit klachtenformulier) of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen (via dit klachtenformulier).

Wilt u meer weten over klachten en de procedure? Bekijk dan de klachtenprocedure van Swalm & Roer die van toepassing is op alle scholen. In de klachtenprocedure beschrijven we ook de rol en contactgegevens van de schoolcontactpersoon, de vertrouwenspersoon en de landelijke klachtencommissie.

In onze gedragscode leest u onder andere wat wij van elkaar verwachten ten aanzien van (on)gewenst gedrag en integriteit en over hoe wij omgaan met pesten en discriminatie. Onze scholen hebben ook eigen protocollen voor deze zaken.

    Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?