Swalm en Roer

Ambachtsingel

Een nieuwe start

Er is veel gebeurd de laatste paar dagen en er staat nog veel te gebeuren de komende tijd met betrekking tot de opening van de locatie Ambachtsingel als dependance van OBS de Brink.

We realiseren ons dat er al veel informatie is gedeeld, maar ook nog veel vragen zijn die een antwoord verdienen.

We hebben geprobeerd hieronder de meest gestelde vragen en hun antwoord weer te geven. Omdat de ontwikkelingen snel kunnen gaan, zal deze pagina ook met enige regelmaat bijgewerkt worden.

Mocht uw vraag er niet bij staan, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

 

Veel gestelde vragen en antwoorden

“We gaan uit van elkaars kwaliteiten en willen talenten nog meer benutten.”

(laatst bijgewerkt 4-7-2024)

Ben ik als ouder met een kind op de voormalige Alhambraa school verplicht om mijn kind bij de dependance Ambachtsingel van Swalm & Roer in te schrijven?

Nee. Wij vinden het belangrijk dat u als ouders een zorgvuldige afweging en keuze kunt maken voor een nieuwe school voor uw kind(eren). Die keuze kan voor ieder kind anders zijn. We willen benadrukken dat u als ouder te allen tijde vrij bent in de keuze voor een school voor uw kind(eren). Als u er maar voor zorgt dat uw kind is ingeschreven voor een nieuwe school per 1 augustus 2024.

Welke opties heb ik als ouder bij de keuze van een nieuwe school?

U kunt uw kind(eren) aanmelden bij elke school. Of dat nu de dependance Ambachtsingel is, of een andere school van stichting Swalm & Roer of een school van een andere stichting. Daarin bent u helemaal vrij.

Zijn er voldoende aanmeldingen binnen gekomen om de “doorstart” op de huidige locatie mogelijk te maken?

Ja. Er zijn voldoende aanmeldingen binnen gekomen om per 1 augustus te starten met de dependance Ambachtsingel.

Zijn mijn kind(eren) gegarandeerd verzekerd van een plek?

Ja, mits u uw kind(eren) heeft ingeschreven via het inschrijfformulier voor deze dependance is uw kind gegarandeerd van een onderwijsplek voor de start van het schooljaar 2024-2025.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

Via dit inschrijfformulier. Dit dient u volledig in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen naar

Stichting Swalm & Roer, Roerderweg 35, 6041 NR Roermond

Of u mag het ingevulde formulier ook inscannen en vervolgens mailen naar info@swalmenroer.nl

Aan welke school wordt deze dependance Ambachtsingel gekoppeld?

Aan OBS de Brink

Krijgen mijn kinderen op deze locatie islamitische onderwijs?

De dependance Ambachtsingel is een Nederlandse school met een islamitische grondslag. Dat betekent dat tijdens de lessen levensbeschouwing aandacht is voor het islamitisch geloof en de vieringen. Het gebed wordt opgenomen in het dagritme. Zoals het ook was bij de Alhambraa school.

Krijgt de school ook een andere (islamitische) naam?

Vooralsnog spreken we van locatie Ambachtsingel, dependance van OBS de Brink.

Krijgt dependance Ambachtsingel een eigen BRIN nummer?

Als dependance valt de locatie onder OBS de Brink en krijgt dan ook het BRIN nummer van OBS de Brink met toevoeging van een dependance nummer.

Voor hoe lang bestaat de dependance Ambachtsingel?

De dependance komt er vooralsnog voor een halfjaar tot een jaar. In die tijd bekijken we in samenspraak met de islamitische gemeenschap en de gemeente Roermond of er ook voor de toekomst voldoende levensvatbaarheid is voor een school binnen de gemeente Roermond waar structureel plaats is voor de islamitische grondslag.

Wanneer worden we als ouders/verzorgers/voogden uitgenodigd voor een intakegesprek?

Vanaf 1 augustus starten we met de voorbereidende werkzaamheden ( zoals het inrichten van het gebouw, zorgen voor voldoende stoelen en tafels, potloden, pennen en schriften, aankleding et cetera). Bij aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangt u een uitnodiging voor een intake- en kennismakingsgesprek.

Wanneer weet ik in welke groep mijn kind zit en welke leerkracht hij/zij krijgt?

We steven ernaar om in de periode vanaf 1 augustus, maar in ieder geval vóór de start van het nieuwe schooljaar op 19 augustus 2024, duidelijkheid te geven over de groep, en bijbehorende leerkracht, waarin uw kind geplaatst wordt.

Heeft de school voldoende bevoegde leerkrachten gevonden?

We zijn op dit moment bezig met het samenstellen van een goed evenwichtig onderwijsteam. De gesprekken met kandidaten worden op dit moment gevoerd. Er hebben zich de afgelopen weken zo’n 30 geïnteresseerden, waaronder een groot aantal bevoegde leerkrachten die affiniteit hebben met het islamitische geloof. We hebben voor deze locatie 4 tot 6 leerkrachten nodig.

Wat gebeurt er met de leerkrachten of onderwijsondersteunend personeel van de “oude” school? Worden die door Swalm & Roer overgenomen?

De leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel van de Alhambraa school worden niet per definitie overgenomen. Dit is nog altijd een keuze van de persoon zelf. Mochten er mensen zijn die interesse hebben om voor stichting Swalm & Roer te werken, mogen zij zich melden bij info@swalmenroer.nl.

Wordt er ook een vakleerkracht levensbeschouwing aangenomen?

Ja, dat is de bedoeling maar hier zijn we nog naar op zoek. Dus als u iemand weet die dit kan verzorgen en interesse heeft, laat de persoon zich bij ons melden via info@swalmenroer.nl.

Hoe gaan de klassen eruit zien? Worden het kleine klassen of combinatieklassen?

Onze voorkeur gaat naar het samenstellen van homogene groepen maar hierbij moeten we ook rekening houden met het leerlingenaantal en de beschikbaarheid van de arbeidskrachten.

Hoe gaan Swalm & Roer om met de achterstanden van de leerlingen?

Na het beschikbaar komen van de dossiers van de leerlingen die zich hebben ingeschreven bij de dependance, wordt zo snel mogelijk in kaart gebracht welke ondersteuningsbehoefte elk kind al dan niet heeft. Hierin wordt Swalm & Roer door het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 31-02 Midden Limburg ondersteund.

Welke onderwijsmethodes gaat de dependance Ambachtsingel hanteren?

Het is onbekend welke methodes er op dit moment gebruikt worden en of en hoe de digitale ondersteuning is geregeld. Dit zal pas na oplevering van het gebouw per 1 augustus 2024 duidelijk worden.

Per wanneer wordt mijn kind ingeschreven?

Uw kind wordt ingeschreven per 1 augustus 2024 bij OBS de Brink, dependance Ambachtsingel. Dat betekent dat uw kind per 31 juli 2024 uitgeschreven dient te zijn bij de Alhambraa school, zodat wij uw kind(eren) kunnen inschrijven per 1 augustus 2024.

Welke lestijden/rooster zal de dependance hanteren?

We zullen dezelfde lestijden gaan hanteren als de huidige school inclusief het continurooster.

Hoe staat het met de logopedist die aan school verbonden was?

We maken nog kennis met de logopedisten en hopen dat zij ruimte en tijd hebben om hun ondersteuning voort te zetten.

Wat zijn de vrije dagen en vakanties van de nieuwe school?

De jaarkalender zal spoedig bij de start van het schooljaar gedeeld worden.

Op welke manier worden ouders betrokken bij de school? Hoe kunnen ouders meedenken en -praten over het beleid?

We zullen in het begin een adviesraad oprichten waarvan ouders en betrokkenen uit de gemeenschap deel gaan uitmaken. Zo kunnen we samen optrekken en afstemmen.

Op welke manier informeert de school de ouders?

We hopen spoedig via een ouder app met u te kunnen communiceren over onderwijsinhoudelijke en andere zaken.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?