Swalm en Roer
“Bij Swalm & Roer mag je zijn wie je bent. Zowel als kind als medewerker.”

De maatschappij en ons onderwijs veranderen voortdurend. Daarom vindt Swalm & Roer het belangrijk om in de professionalisering van medewerkers te investeren. Dat doen we bijvoorbeeld door het aanbieden van scholing, het faciliteren van leernetwerken en themabijeenkomsten.


Professionalisering

Al onze medewerkers zijn professionals die vanuit hun vakmanschap bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs binnen Swalm & Roer. We verwachten van onze medewerkers dat zij zich (willen) blijven ontwikkelen en bieden daar veel mogelijkheden en ruimte voor. We zijn een lerende organisatie volgens de principes van het Rijnlands denken. Dat houdt in dat elke medewerker optimaal betrokken kan zijn bij de ontwikkelingen. Dat vraagt van medewerkers een onderzoekende houding, het op peil houden van vakkennis, het benutten van talenten en de drive om jezelf te blijven verbeteren ten gunste van onze leerlingen.


Opleiden in school

Swalm & Roer heeft een nauwe samenwerking met de Nieuwste Pabo. Ieder jaar stromen nieuwe studenten in, die gedurende hun studieperiode van vier jaar leren ‘op de werkvloer’ binnen een van onze opleidingsscholen. Daarbij worden zij begeleid door een mentor en studieloopbaanbegeleider en beoordeeld door de schoolopleider of directeur. Onze scholen bieden ook plaats aan studenten van andere opleidingen.

Ook na het afronden van de studie worden startende leerkrachten begeleid bij Swalm & Roer: van basisbekwaam tot vakbekwaam. Want professionaliseren en leren, dat doe je als leerkracht je leven lang.

Swalm & Roer als werkgever

Swalm & Roer vindt het vanzelfsprekend dat primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden goed geregeld zijn. Belangrijker vinden we dat we een goede werkgever zijn, waar je ruimte krijgt voor eigen initiatief en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen. We bieden daarom volop mogelijkheden voor trainingen en scholing en loopbaanmogelijkheden voor medewerkers die iets anders willen.


Pas jij bij ons?

We verwachten van onze medewerkers dat ze
• echt geloven in kinderen en kinderen op elke manier willen helpen bij hun  groei, ook door sociaal-emotionele ondersteuning;
• willen blijven leren en zich ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als op het gebied van (nieuwe) vaardigheden;
• positief kritisch en open durven zijn;
• verbinding zoeken met collega’s, ouders en partners;
• een actieve bijdrage leveren aan het realiseren van de vier beleidsthema’s die  de komende jaren centraal staan.

Vacatures

We hebben op dit moment geen vacatures.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?